10 syytä työskennellä Tapiolan Lämpö -konsernissa

1. Olet mukana luomassa entistä parempaa palvelukulttuuria

Tapiolan Lämpö -konsernissa panostamme hyvään palveluun, jota tuotetaan paikallisen asiantuntemuksen omaavilla ammattilaisillamme. Olemme jo useamman vuoden ajan osoittaneet tuottavamme laadukasta palvelua asiakkaillemme sijoittumalla kärkeen Espoon Asuntojen laatumittarissa.

2. Kannattava kasvu luo turvaa tänään ja huomenna

Olemme vakavarainen yritys kasvun polulla. Kasvamme ja kehitymme, mutta emme millä hinnalla tahansa, vaan kannattavasti ja jokaista meillä työskentelevää kunnioittaen. Kasvu synnyttää mahdollisuuksia ja luo taloudellista turvaa meille kaikille.

3. Avoin luottamuksen ilmapiiri

Luomme luottamuksen ilmapiirin kohtelemalla toisiamme tasapuolisesti ja kunnioittavasti.

Edistämme avointa ja läpinäkyvää johtamiskulttuuria varmistamalla, että työn tekemistä varten tarvittava tieto on kaikkien saatavilla. Esimiehet pyrkivät toimimaan hyvänä esimerkkinä.

Osoitamme positiivisella asenteella, että arvostamme kaikkien työtä. 

4. Meillä asioista keskustellaan  

Keskustelemme asioista tiimin kanssa ja annamme aktiivisesti palautetta toinen toisillemme. Kuuntelemme ja huomioimme erilaiset näkemykset. Kaikki yksiköt järjestävät palavereita ja infotilaisuuksia, missä myös työntekijät voivat tuoda epäkohtia esille. Kuuntelemme, vaikka olisimme eri mieltä asiasta. Kannustamme palautteen antamiseen ja annamme aktiivisesti palautetta myös kollegoille. Korostamme positiivisen palautteen antamista. 

5. Voit valita useista eri kehityspoluista

Koska toimimme aktiivisesti kiinteistöpalvelun eri osa-alueilla, voimme tarjota monenlaisia uramahdollisuuksia. Tuemme sisäistä tehtäväkiertoa ja urakehitystä. Voit aloittaa yhdessä yksikössä ja siirtyä toisiin tehtäviin toiseen yksikköön. Tähtäätkö johtotehtäviin vai haluatko mieluummin kehittää erikoisosaamistasi? Autamme sinua kehittymään tarjoamalla monipuolisia koulutusmahdollisuuksia - suunta on sinusta kiinni!

6. Tekemisessä on myös naurua ja hauskaa

Haluamme että kaikki viihtyvät meillä. Työtä tehdään aktiivisella otteella, mutta huumoriakaan ei työpäivästä puutu. Ketään ei kiusata tai ahdistella, ja jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Kaikki ovat myös tietoisia yhteisistä tavoitteista ja oman työnsä merkityksestä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

7. Teemme merkityksellistä työtä

Henkilöstötutkimuksen mukaan koemme tekevämme merkityksellistä työtä. Merkityksellistä työtä tekee mielellään, eikä se aina tunnu edes työltä. Se saa jokaisen meistä tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa ja parantaa työn tuloksia.

8. Tarjoamme etuja työntekijöille

Tarjoamme työntekijöillemme etuja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työsuhde-etuihimme kuuluvat epassi, jolla voi maksaa kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä ladata työmatkalippua. Lisäksi tarjoamme lounasedun, laajan työterveyshuollon, tapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle ja silmälasiedun näyttöpäätetyötä tekeville.  Pyrimme myös joustamaan työntekijöidemme erilaisissa elämäntilanteissa järjestelyin, jotka edistävät arjen sujuvuutta.

9. Panostamme työhyvinvointiin

Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteena Tapiolan Lämpö -konsernissa on ylläpitää hyvinvoivaa työyhteisöä. Hyvinvoiva työyhteisö työskentelee osaavasti ja tuottavasti ja työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämän hallintaa tukevaksi. Työhyvinvointia edistetään työtä, työoloja ja osaamista kehittämällä. Tärkeä merkitys on myös työterveyshuollon toimilla ja työsuojelun yhteistoiminnalla. Työhyvinvointitoiminnan lähtökohtia ovat työn sujuvuus ja tuottavuus sekä työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen.

10. Hyvä porukka

Meillä on työssä tekemisen meininkiä. Hyvät työkaverit, jotka tarvittaessa auttavat, on työpaikkamme vahvuus. Tällä porukalla saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Aina kaikki ei mene suunnitelman mukaan, mutta otamme opiksemme virheistä. Kannustamme toisiamme ja iloitsemme isoista ja pienistä saavutuksistamme.