Palaute       In english       På svenska


Som ett ISA-auktoriserade fastighetsförvaltningsföretag, förbinder vi oss att följa de etiska direktiven och därtill hörande övervaknings förfaranden. Som tecken på detta har vi rätt att använda ISA-symbolen och symbolen för medlemskap i Fastighetsförvaltningsförbundet.

De etiska direktiven utgör grunden för ett fungerande samarbete inom fastighetsförvaltningsbranschen.

Karakallion Huolto Oy

 • agerar omsorgsfullt i enlighet med sin uppdragsgivares intresse
 • informerar tydligt om sina tjänster och deras prissättning
 • agerar öppet i anskaffningar som görs i uppdragsgivarens namn och utnyttjar sitt kontaktnät till förmån för denne
 • fungerar opartiskt
 • främjar öppenhet och har en kommunikationsvänlig attityd
 • iakttar tystnadsplikt och använder inte konfidentiell information på ett felaktigt sätt
 • ser till att uppdragsgivaren känner till de etiska direktiven för hur man sköter fastighetsförvaltningsuppdraget
 • tar endast emot uppdrag som är i enighet med byråns kunnande och resurser
 • är medveten om sitt ansvar, sina förpliktelser och möjligheter att påverka
 • känner till lagstiftning och normer som gäller för branschen
 • upprätthåller och utvecklar personalens yrkesfärdighet
 • upprätthåller och befrämjar den allmänna uppskattningen för fastighetsförvaltningsbranschen
 • bemöter andra aktörer inom fastighetsförvaltningsbranschen med respekt hederlig konkurrens
 • förbinder sig att bekämpa den gråa ekonomin
 • främjar ett effektivt utnyttjande av energi och råvaror.